Balance

Christopher Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Hamur, Eşitlik, Kapitalizm, Adam

“İsyankar ruhları tekrardan ayaklandırabilecek kadar insani öğelerin gerçeklerine dokunmak adına iyi bir tercih.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *